HDG: Calderes de llenya, pellet i astella

Es tracta d'una gran marca líder en el sector.

Disposa d’una gamma de productes amb una gran fiabilitat i molt més versàtils que els de qualsevol altra marca.

Com a punt fort, caldria destacar el control total en la combustió de la llenya i la seva versatilitat.